Biblioteka

Bibliotekarz mgr Aldona Linartas-Szwedek

Zadaniem biblioteki szkolnej jest usprawnianie procesów efektywnego uczenia się, umożliwianie rozwoju zainteresowań i pracy samokształceniowej ucznia, jak również stwarzanie warsztatu pracy, miejsca, które kształtuje kompetencje informacyjne.

Punkt biblioteczny w bibliotece szkolnej

Drodzy Nauczyciele, w naszej bibliotece uruchomiono punkt biblioteczny z książkami pochodzącymi ze zbiorów Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Trzciance. Znajdują się w nim pozycje dotyczące kodowania. Temat punktu wpisuje się w realizację ósmego punktu kierunku polityki oświatowej państwa.

Zachęcam wszystkich do zapoznania się z proponowanymi książkami. Można je także wypożyczyć do domu.


                                                                                 bibliotekarz         

                                                                     Aldona Linartas-Szwedek

Ikona głowa z puzzlami
Psycholog
Pedagog s
Pedagog
Świetlica s
Świetlica
Logopeda szkolny dwie głowy mówiące do siebie
Logopeda

REKRUTACJAREKRUTACJA 2024/2025

Zarządzenie w sprawie czynności i terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2024/2025 z dnia 12 stycznia 2024 r.

przycisk.1

This will close in 25 seconds