Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Trzcianka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej https://sp3.trzcianka.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2023-04-12.

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: 2024-03-20.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2023-04-10

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-20

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do Pana Krzysztofa Pagórek, mailowo – krzysztofp@trzcianka.onmicrosoft.com lub telefonicznie – 2162132.

W zgłoszeniu podaj:

 

    • swoje imię i nazwisko,

    • dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),

    • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść, 

    • opis, na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki, poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób. Jeśli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Urzędu Gminy Trzcianka. Gdy nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową, możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacje dodatkowe

Wszystkie informacje publikowane przez nas w mediach społecznościowych są dostępne cyfrowo i nie umieszczamy ich ponownie na tej stronie internetowej.

REKRUTACJAREKRUTACJA 2024/2025

Zarządzenie w sprawie czynności i terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2024/2025 z dnia 12 stycznia 2024 r.

przycisk.1

This will close in 25 seconds