Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Propozycja Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Trzciance w sprawie dodatkowych dni wolnych w roku szkolnym 2023/2024.

Razem – 8 dni:
2 i 3 listopada 2023 r. (czwartek – piątek) – dni po dniu Wszystkich Świętych
2 maja 2024 r. (czwartek)
14-15-16 maja 2024 r. (3 dni) – egzamin ósmoklasisty
31 maja 2024 r. (piątek) – dzień po Bożym Ciele
20 czerwca 2024 r. (czwartek przed zakończeniem roku szkolnego).

Jednoczesne dyrektor informuje rodziców, że w wyżej wymienionych dniach wolnych w szkole będzie zapewniona opieka świetlicowa dla uczniów.

REKRUTACJAREKRUTACJA 2024/2025

Zarządzenie w sprawie czynności i terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2024/2025 z dnia 12 stycznia 2024 r.

przycisk.1

This will close in 25 seconds