Inauguracja nowego roku szkolnego 2023/2024

4 września 2023 roku o godzinie 9:00 odbyła się inauguracja roku szkolnego 2023/2024. W uroczystości udział wzięli uczniowie, rodzice, zaproszeni goście oraz grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Trzciance.

Uroczystość ta miała podniosły charakter za sprawą wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowej sali sportowej.

Powitania wszystkich zgromadzonych dokonała Pani Anna Maria Wyrzykowska Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Trzciance, następnie głos zabrali zaproszeni goście Pan Krzysztof Wojciech Jaworski Burmistrz Miasta i Gminy Trzcianka, Pan Krzysztof Czarnecki Poseł na Sejm RP oraz Pan Robert Matkowski Przewodniczący Rady Miejskiej Trzcianki.

Ważnym punktem uroczystości było odczytanie aktu erekcyjnego i złożenie pod nim podpisów przez zaproszonych gości oraz Panią Dyrektor.  Wspomniany akt erekcyjny wraz z listą nauczycieli i uczniów szkoły, zdjęciami budynku szkoły i nowej sali w budowie, biuletynami informacyjnymi Ratusz, gadżetami Trzcianki oraz breloczkiem SP 3 Trzcianka zamknięty został w metalowej kapsule czasu, którą następnie wmurowano w ścianę budynku nowej sali sportowej.

Autor: Przemysław Kasperczak