Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna

To proces zachodzący w mózgu bez udziału naszej świadomości tak jak oddychanie! Porządkuje informacje pobrane przez zmysły: smak, wzrok, słuch, dotyk, ruch, grawitacja, pozycja.

Ikona głowa z puzzlami
Psycholog
Pedagog s
Pedagog
Logopeda szkolny dwie głowy mówiące do siebie
Logopeda
Książki leżą jedna na drugiej
Biblioteka