Nauczyciele

1.       

Adamczewski Ireneusz

 Przyroda, geografia

2.       

Bączyk Kornelia

 Nauczyciel świetlicy

3.       

Bielski Roland

 Nauczycie wspomagający

4.       

Birula Jolanta

 Geografia

5.       

Bogrycewicz Anna

 Nauczyciel wspomagający

6.       

Brączkowska Sylwia

 Język angielski

7.       

Chwalisz Joanna

 Nauczyciel świetlicy

8.       

Cimcioch Dorota

 Nauczyciel wspomagający

9.       

Cyganik Wioletta

 Matematyka

10.    

Faryńska Bożena

 Edukacja wczesnoszkolna

11.    

Fąferek Urszula

 Język polski

12.    

Fijałkowska Małgorzata

 Nauczyciel świetlicy

13.    

Gajowa Izabela

 Język polski

14.    

Giza Lidia

 Nauczyciel wspomagający

15.    

Głowacz Aleksandra

 Logopedia

16.    

Gondek Anna

 Edukacja wczesnoszkolna

17.    

Gorczyńska Joanna

 Muzyka

18.    

Gotowała Dorota

 Rewalidacja

19.    

Górzna Justyna

 Nauczyciel świetlicy, język nieiecki

20.    

Grandke Ewa

 Język niemiecki

21.    

Grzymska Aleksandra

 Wychowawca świetlicy

22.    

Grzymska Paulina

 Nauczyciel wspomagający

23.    

Hałuja Ewa

 Pedagog

24.    

Hałuszka Adrian

 Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

25.    

Hellak Agnieszka

 Edukacja wczesnoszkolna

26.    

Hołubasz Izabela

 Edukacja wczesnoszkolna

27.    

Hrynkiewicz Karolina

 Biologia, przyroda

28.    

Jernaś Wanda

 Chemia

29.    

Joachimiak Danuta

 Edukacja wczesnoszkolna

30.    

Jóźwik Anna

 Religia, logopedia

31.    

Juchnowicz Iwona

 Matematyka, rewalidacja

32.    

Kaczmarzewska Ines

 Rewalidacja

33.    

Kalina Monika

 Fizyka, matematyka

34.    

Kasperczak Agnieszka

 Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

35.    

Kasperczak Przemysław

 Wychowanie fizyczne

36.    

Klimczak Celina

 Rewalidacja

37.    

Komar Józef

 Wychowanie fizyczne

38.    

Kroszel Paweł

 Język polski

39.    

Krzyżaniak Lidia

 Matematyka

40.    

Krzyżanowska Monika

 Nauczyciel świetlicy

41.    

Kubilus Jerzy

 Wychowawanie fizyczne

42.    

Kwaśniewicz-Żak Maria

 Wychowanie do życia w rodzinie, rewalidacja

43.    

Kwiatkowska Aleksandra

 Historia

44.    

Linartas-Szwedek Aldona

 Biblioteka

45.    

Łaszkiewicz-Klauza Agnieszka

 Język angielski

46.    

Łotysz Małgorzata

 Edukacja wczesnoszkolna

47.    

Łotyszonek Agnieszka

 Informatyka

48.    

Mendyk Karolina

 Język polski, rewalidacja

49.    

Ks. Mordarski Marian

 Religia

50.    

Mrotek Agnieszka

 Historia

51.    

Mróz-Wiśniewska Paulina

 Chemia, biologia

52.    

Musialska Anna

 Nauczyciel wspomagający

53.    

Mysiakowska Justyna

 Informatyka

54.    

Niećko Magdalena

 Język angielski

55.    

Olech Barbara

 Wychowanie fizyczne

56.    

Pagórek Krzysztof

 Informatyka, technika

57.    

Palczyńska Barbara

 Matematyka

58.    

Pasturek Mariola

 Edukacja wczesnoszkolna

59.    

Pasztetnik Małgorzata

 Religia

60.    

Pawłowska Roksana

 Psycholog

61.    

Poćwiardowska Beata

 Rewalidacja

62.    

Przybylski Przemysław

 Wicedyrektor szkoły, doradztwo zawodowe

63.    

Radke-Gil Katarzyna

 Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, rewalidacja

64.    

Radziuk Małgorzata

 Wychowaw

65.    

Rzepka Marta

 Nauczyciel wspomagający

66.    

Sasin Martyna

 Język angielski

67.    

Semenowicz Karolina

 Wychowanie fizyczne

68.    

Skoneczna-Kupś Ilona

 Fizyka

69.    

Skrzypczak Aleksandra

 Wicedyrektor szkoły, język angielski

70.    

Stankiewicz Elżbieta

 Matematyka

71.    

Stańczyk – Rychlik Monika

 Logopedia

72.    

Suśniak Anna

 Informatyka

73.    

Szadkowski Mirosław

 Wychowanie fizyczne

74.    

Świerblewska Małgorzata

 Religia

75.    

Tomkiewicz Marta

 Nauczyciel świetlicy

76.    

Tyll – Borcuch Marta

 Rewalidacja

77.    

Wajner Paulina

 Język polski

78.    

Wendlandt Joanna

 Język polski

79.    

Wojnowska Magdalena

 Matematyka

80.    

Woźna-Skowrońska Ewa

 Język polski

81.    

Wyrzykowska Anna Maria

 Dyrektor szkoły, rewalidacj

82.    

Wysoczańska Marta

 Nauczyciel wspomagający

83.    

Życińska Anna

 Edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja