Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pedagog mgr Ewa Hałuja

Nadrzędnym zadaniem pedagoga szkolnego jest udzielanie pomocy uczniom, znajdującym się w trudnej sytuacji szkolnej, rodzinnej, dbanie o właściwy rozwój dzieci i młodzieży i w tym celu podejmowanie działań wychowawczych, opiekuńczych, profilaktycznych, zaradczych.

Telefony ważne
Ikona głowa z puzzlami
Psycholog
Logopeda szkolny dwie głowy mówiące do siebie
Logopeda
Świetlica s
Świetlica
Książki leżą jedna na drugiej
Biblioteka

WAKACJE !


Życzymy wszystkim pogodnych wakacji, pełnych jak najlepszych wrażeń, chwil wartych wspominania i udanego, w pełni zasłużonego wypoczynku.

Lato

przycisk.1

This will close in 25 seconds