Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pedagog mgr Ewa Hałuja

Nadrzędnym zadaniem pedagoga szkolnego jest udzielanie pomocy uczniom, znajdującym się w trudnej sytuacji szkolnej, rodzinnej, dbanie o właściwy rozwój dzieci i młodzieży i w tym celu podejmowanie działań wychowawczych, opiekuńczych, profilaktycznych, zaradczych.

Telefony ważne
Ikona głowa z puzzlami
Psycholog
Logopeda szkolny dwie głowy mówiące do siebie
Logopeda
Świetlica s
Świetlica
Książki leżą jedna na drugiej
Biblioteka

REKRUTACJAREKRUTACJA 2024/2025

Zarządzenie w sprawie czynności i terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2024/2025 z dnia 12 stycznia 2024 r.

przycisk.1

This will close in 25 seconds