Spójrz inaczej na agresję

Program „Spójrz Inaczej na agresję” to autorski program profilaktyczny autorów  programu „Spójrz Inaczej” – Andrzeja Kołodziejczyka,  Ewy Czemierowskiej-Koruby i Tomasza Kołodziejczyka, będący poszerzeniem  treści programu „Spójrz inaczej” o problematykę edukacji profilaktycznej w zakresie zapobiegania agresji i przemocy wśród młodzieży. Przeznaczony jest do realizacji z klasami/grupami uczniów w wieku 12-15 lat (klasy VI-VIII szkoły podstawowej).

Program został ukierunkowany na wspieranie dzieci w środowisku szkolnym, które w tym okresie rozwojowym staje się naturalnym miejscem rozwijania umiejętności psychospołecznych. Akcentujemy  w nim znaczenie empatii i pomagania innym  oraz  wprowadzania norm zachowania, wykluczających agresję.

Jego główne cele to:

  1. pogłębienie wiedzy i refleksji na temat złości, agresji i przemocy oraz uczenie się konstruktywnych sposobów reagowania wobec tych
  2. zapobieganie zachowaniom ryzykownym i destrukcyjnym w klasie szkolnej, poprzez rozwijanie kluczowych umiejętności psychospołecznych dla tego okresu rozwojowego i kształtowanie prawidłowych relacji z rówieśnikami.

Program „Spójrz Inaczej na agresję” zawiera 15 scenariuszy zajęć, stanowiących cykl.

Materiały

Strona Programu

WAKACJE !


Życzymy wszystkim pogodnych wakacji, pełnych jak najlepszych wrażeń, chwil wartych wspominania i udanego, w pełni zasłużonego wypoczynku.

Lato

przycisk.1

This will close in 25 seconds