Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Psycholog mgr Oliwia Jerzyńska

Głównym zadaniem psychologa szkolnego jest praca: diagnostyczna, terapeutyczna, psychoedukacyjna, wychowawcza, profilaktyczna, interwencyjna, mediacyjna i organizacyjna. Praca jest wielopłaszczyznowa dotyczy ucznia, klasy, nauczyciela i rodziców. Praca psychologa ma na celu budowanie dobrych relacji w szkole.

Logopeda szkolny dwie głowy mówiące do siebie
Logopeda
Pedagog s
Pedagog
Świetlica s
Świetlica
Książki leżą jedna na drugiej
Biblioteka

REKRUTACJAREKRUTACJA 2024/2025

Zarządzenie w sprawie czynności i terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2024/2025 z dnia 12 stycznia 2024 r.

przycisk.1

This will close in 25 seconds