Rada Rodziców

Magdalena Klimas

PRZEWODNICZĄCA

Mirosława Karbowa

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ

Joanna Samocka-Pertek

SKARBNIK

Marek Joachimiak

PROTOKOLANT

Komitet rodzicielski

Informujemy, że stawka na komitet rodzicielski w roku szkolnym 2023/2024 wynosi:

dzieci
Dyrekcja szkoły
Dyrekcja
Nauczyciele SP3
Nauczyciele
Patron szkoły
Patron
Samorząd Uczniowski SP3
Samorząd Uczniowski