Wywiadówki

Wywiadówki

ZEBRANIA RODZICÓW W SP 3 2023/24

  1. 11 września 2023 r. – Zebranie organizacyjne
  2. 18 grudnia 2023 r. – Zebranie informacyjne powiadomienie o ocenach niedostatecznych
  3. 4 marca 2024 r. – Wywiadówka
  4. 13 maja 2024 r. – Zebranie informacyjne powiadomienie o ocenach niedostatecznych