Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

W naszej szkole organizowane są zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim. Zajęcia mają formę indywidualną, uczestniczy w nich sześcioro uczniów.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MEN z 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim

Dla kogo:

Dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradniach specjalistycznych

Główny cel zajęć:

Rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz rozwijanie samodzielności w funkcjonowaniu w codziennym życiu, stosownie do ich możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych

Organizacja zajęć:

Od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 25 lat

W jakim wymiarze godzin:

  • godzina zajęć trwa 60 minut,
  • w przypadku zajęć zespołowych – 20 godzin tygodniowo nie więcej niż 6 godzin

dziennie,

  • w przypadku zajęć indywidualnych – 10 godzin tygodniowo nie więcej niż 4 godziny dziennie.

Realizacja podstawy programowej:

Uczestnik zajęć nie realizuje podstawy programowej, zamiast tego realizuje indywidualny program zajęć opracowany w na podstawie jego potrzeby na podstawie diagnozy i zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Ines Kaczmarzewska

Marika

Sorter kształtów- wspomaganie rozwoju dziecka poprzez zabawę

Sortery pomagają dzieciom w nauce rozróżniania kształtów i kolorów, rozwijają umiejętności motoryczne oraz sensoryczne. Na rynku jest ich wiele, zarówno poprawiające zdolności motoryczne, umiejętności nazywania kolorów jak również reagowania na dźwięk. Powinniśmy więc ocenić potrzeby dziecka tak, aby właściwie dobrać zabawkę, która pomoże w rozwoju sprawności, z którą obecnie dziecko ma trudności. Jeżeli zauważymy, że problemem jest motoryka, wybierzmy zabawkę, które będzie wymagała od dziecka odpowiedniego manipulowania przedmiotami. Kiedy zauważymy, że dziecko nie rozpoznaje dźwięków, idealnym wyborem będzie się sorter dźwiękowy.

Wiktora

Arteterapia-czyli terapia sztuką

Arteterapia odgrywa ważną rolę jako kreatywna forma przez działania plastyczne. Ma ogromne zalety relaksacyjne, odprężające i korzystnie wpływa na samopoczucie. Dzięki takiej aktywności dziecko z niepełnosprawnością intelektualną może kształtować własną osobowość oraz najbliższe mu środowisko, nawiązać kontakt z otaczającym je światem. Na zajęciach wspólnie z Wiktorią wykonaliśmy ramkę na zdjęcia z tektury i makaronu. Czego potrzebujemy do wykonania ramki? - karton, - makaron, - farby plakatowe, - klej, - ramki można również ozdabiać cekinami, guzikami…